Εγκατάσταση και λειτουργία

Ο θερμιδομετρητής τοποθετείται σε συστήματα οριζόντιας διανομής (μονοσωλήνια) ένας ανά διαμέρισμα.

Τοποθετείται για κάθε διαμέρισμα στον σωλήνα επιστροφής του ζεστού νερού από το διαμέρισμα προς τη κεντρική στήλη του δικτύου θέρμανσης και στο σωλήνα προσαγωγής τοποθετείται το αισθητήριο που μετρά τη θερμοκρασία νερού που δέχεται το διαμέρισμα από τον κεντρικό λέβητα.

Συνήθως έξω από το διαμέρισμα στο διάδρομο του ορόφου της πολυκατοικίας υπάρχει μια ειδική κατασκευή (κουτί ή εσοχή) μέσα στην οποία βρίσκεται η ηλεκτροβάνα του διαμερίσματος.

Εντός αυτής της ειδικής κατασκευής τοποθετείται ο θερμιδομετρητής χωρίς καμία επέμβαση και φθορά μέσα στο διαμέρισμα.

Η μέτρηση της κατανάλωσης γίνεται με ανάγνωση των μετρήσεων του κάθε θερμιδομετρητή του κτιρίου.

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Siemens set AMR

Υπάρχει η δυνατότητα να τοποθετηθούν ασύρματοι θερμιδομετρητές και όλες οι ενδείξεις μέτρησης να συλλέγονται ασύρματα στο δέκτη WTT561 που τοποθετείται στο κλιμακοστάσιο του κτιρίου.