Κανονισμοί – Νομοθεσία

ΕΓΓΥΗΣΗ 2 ΕΤΩΝ

Οι θερμιδομετρητές Siemens, έχουν εγγύηση 24 μηνών από τη Siemens. Η εγγύηση περιλαμβάνει και την εργασία αντικατάστασης ή επισκευής του προϊόντος.

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ

Σύμφωνα με το νόμο 4342 (ΦΕΚ 143 A – 9/11/2015) στο άρθρο 11, ορίζεται ως υποχρεωτική η χρησιμοποίηση μετρητών κατανάλωσης ενέργειας (θερμιδομετρητές γραμμής) για την κατανομή των κοινοχρήστων θέρμανσης ή ψύξης της πολυκατοικίας.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.ΕΝ.Α.Κ.) – Αθήνα 30 Μαρτίου 2010 Αριθ. πρωτ.: Δ6/Β/οικ.5825 – Φ.Ε.Κ. Αρ. Φύλλου 407 9 Απριλίου 2010.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) με το τελικό κείμενο αναθεώρησης της ΤΟΤΕΕ 2427/83 (Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης Κτιρίων).