• ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ Siemens WFM5

  O θερμιδομετρητής τοποθετείται στην επιστροφή για μέτρηση της ενέργειας που καταναλώνεται για τη θέρμανση ή μέτρηση ηλιακής ενέργειας. Ονομαστική παροχή 0,6 ή 1,5 ή 2,5 m3/h. Έχει αυτόνομη πηγή ενέργειας (μπαταρία) με διάρκεια ζωής μεγαλύτερη από 10 χρόνια. Αυτοέλεγχος σφαλμάτων και αντιμαγνητική προστασία. Οι θερμιδομετρητές έχουν τη δυνατότητα προσθήκης εξωτερικών επιπρόσθετων module επικοινωνίας με AMR και WalkBy.

  PDF

 • ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ Siemens WFΝ

  O θερμιδομετρητής WFN5.. τοποθετείται στην επιστροφή για μέτρηση της ενέργειας που καταναλώνεται για θέρμανση ή/και ψύξη. Είναι διαθέσιμος με αποσπώμενη ή ενσωματωμένη υπολογιστική μονάδα (οθόνη). Ονομαστική παροχή 1,5 ή 2,5 m3/h. Έχει αυτόνομη πηγή ενέργειας (μπαταρία) με διάρκεια ζωής μεγαλύτερη από 10 χρόνια. Αυτοέλεγχος σφαλμάτων και αντιμαγνητική προστασία. Οι καταναλώσεις μπορούν να διαβαστούν από υπολογιστική μονάδα ή απομακρυσμένα. Χρησιμοποιώντας κάρτες λειτουργίας, οι μετρητές αναβαθμίζονται σε ασύρματες AMR, walk-by ή M-bus.  

  PDF

 • ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΕΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ Siemens WSM5, WSB5

  Οι θερμιδομετρητές για θέρμανση WSM5… και ψύξη WSB5… μετρούν την παροχή του νερού βασιζόμενοι στην αρχή των υπερήχων. Έτσι παρέχουν μετρήσεις υψηλής ακρίβειας. Οι μετρητές περιλαμβάνουν ένα τμήμα μέτρησης παροχής υψηλής ακριβείας από πλαστικό, το οποίο είναι ανθεκτικό στη φθορά με σταθερή ακρίβεια μέτρησης σε βάθος χρόνου ενώ είναι διαθέσιμοι και σε επίτοιχη εκδοχή σε διαφορετικά μεγέθη. Οι τιμές κατανάλωσης που λαμβάνονται από το μετρητή υπάρχει δυνατότητα να αναγνωσθούν μόνο από την ενσωματωμένη οθόνη. Η μονάδα υπολογισμού μπορεί να αποσπασθεί (μέγιστο μήκος καλωδίου 1.5 m). Οι θερμιδομετρητές υπερήχων χρησιμοποιούνται σε κατοικίες και εμπορικά κτίρια για τη λήψη της κατανάλωσης ενέργειας της ψύξης και της θέρμανσης.

  • Θέση εγκατάστασης: Επιστροφή
  • Τοποθέτηση αισθητήρα: Προσαγωγή: Άμεση ή έμμεση εμβάπτιση - Επιστροφή: Άμεση εμβάπτιση, ενσωματωμένο αισθητήριο στο τμήμα μέτρησης παροχής.
  • Αισθητήριο θερμοκρασίας: Pt500
  O 5.2 X 45 mm Σταθερή σύνδεση στη μονάδα υπολογισμού Μήκος καλωδίου 1.5 m
  • Τεχνικό Φυλλάδιο: Ν5372
  • Οδηγίες συμμόρφωσης: Θέρμανση: MID, Class 2 - Ψύξη: ΕΝ 1434
  • Επικοινωνία: Καμία
  • Ονομαστική πίεση: ΡΝ 16
  • Ημερομηνία μηδενισμού: 01.01
  • Χρόνος ζωής μπαταρίας: 6 και 11 χρόνια αντίστοιχα, ανάλογα με τον τύπο μπαταρίας
  • Μονάδα μέτρησης ενέργειας: kWh

  PDF

 • ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΔΕΚΤΗΣ Siemens WTT561 Ασφαλής και απαραβίαστη λειτουργία

  Ο δέκτης χρησιμοποιείται για την ασύρματη συλλογή των μετρήσεων και τον έλεγχο των θερμιδομετρητών. Τοποθετείται στο κλιμακοστάσιο και καλύπτει δύο έως τρεις ορόφους. Αυτόματος συντονισμός δικτύου θερμιδομετρητών με όλους τους δέκτες που είναι τοποθετημένοι στο κτίριο. Έλεγχος και αυτορύθμιση όλου του δικτύου σε περίπτωση βλάβης επικοινωνίας. Η επικοινωνία με τους θερμιδομετρητές γίνεται με σύντομα «τηλεγραφήματα», 4 φορές κάθε 24ωρο και αποθηκεύονται όλα τα δεδομένα του θερμιδομετρητή για διάρκεια 13 μηνών. Έχει αυτόνομη πηγή ενέργειας – μπαταρία – με πιστοποιημένη διάρκεια ζωής μεγαλύτερη από 5 έτη.

  PDF