Το σύστημα Siemens SET AMR

Το ασύρματο σύστημα Siemens SET AMR, δίνει οριστική και ανώδυνη (χωρίς μερεμέτια & καλωδιώσεις) λύση στο πρόβλημα της έλλειψης αυτονομίας και δίκαιης κατανομής δαπανών θέρμανσης σε πολυκατοικίες.
Η κατανομή δαπανών θέρμανσης σε κτίρια με περισσότερες από μια ιδιοκτησίες και με κεντρική θέρμανση, με τον τρόπο που γίνεται στη χώρα μας δεν συνδέεται με την πραγματική κατανάλωση του κάθε διαμερίσματος και αποτελεί ουσιαστικό αντικίνητρο για εξοικονόμηση ενέργειας θέρμανσης στις κατοικίες.

Στη χώρα μας σπαταλάμε καύσιμα και ξοδεύουμε πολλά χρήματα χωρίς να παίρνουμε την ενέργεια θέρμανσης που επιθυμούμε.
Το ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί στα κλασσικά συστήματα θέρμανσης, είναι η μέτρηση της ενέργειας θέρμανσης που καταναλώνει το κάθε διαμέρισμα και η αυτονομία στη χρήση της.

Η λύση στο πρόβλημα αυτό είναι η χρήση του συστήματος θερμιδομετρητών σωμάτων. Το σύστημα αυτό χρησιμοποιείται από το 1952 στις χώρες της Ευρώπης. Το βασικό τμήμα του συστήματος είναι οι ασύρματες συσκευές μέτρησης κατανάλωσης ενέργειας θέρμανσης και οι θερμοστατικοί διακόπτες, τα οποία τοποθετούνται σε κάθε θερμαντικό σώμα.

Η κατανομή των δαπανών θέρμανσης γίνεται με επεξεργασία των ενδείξεων των συσκευών και η αυτονομία θέρμανσης με τη χρήση των θερμοστατικών διακοπτών.
Η συλλογή των ενδείξεων και ο καθημερινός έλεγχος των συσκευών γίνεται ασύρματα χωρίς επίσκεψη μέσα στο διαμέρισμα.
Με την εφαρμογή του συστήματος, έχουμε μέτρηση της πραγματικής κατανάλωσης και αυτονομία, όχι μόνο του κάθε διαμερίσματος, αλλά και κάθε θερμαντικού σώματος.
Μπορεί δηλαδή ο καταναλωτής να επιλέξει να έχει διαφορετική κατανάλωση ενέργειας θέρμανσης σε κάθε δωμάτιο του διαμερίσματος.