Εγκατάσταση και λειτουργία

1

Θερμοστατική κεφαλή

2

Θερμοστατικός διακόπτης

3

Ασύρματη θερμοστατική κεφαλή

4

Κεντρική μονάδα

5

Ασύρματος θερμιδομετρητής WHE5

6

Ασύρματος δέκτης

7

Ασύρματος δέκτης

8

Ελεγκτής αντιστάθμισης

Ο ασύρματος θερμιδομετρητής WHE5. (5) προσαρμόζεται με ειδικό μοχλισμό στήριξης επάνω στο θερμαντικό σώμα, χωρίς να τρυπάει το σώμα και χωρίς να μπορεί να αφαιρεθεί απ’ αυτό.

Καταγράφει αυτόματα την κατανάλωση ενέργειας του σώματος, όσο αυτό λειτουργεί και μεταδίδει ασύρματα και σε τακτά χρονικά διαστήματα κάθε ημέρα, τις μονάδες κατανάλωσης στον ασύρματο δέκτη (7,6).

Ο ασύρματος δέκτης (7,6) ελέγχει 4 φορές ανά 24ωρο την ορθή λειτουργία του θερμιδομετρητή και καταγράφει τα δεδομένα για διάρκεια 13 μηνών.
Σε περίπτωση απαίτησης μεταφοράς των δεδομένων από πολύ μακρινές αποστάσεις (πχ. διαφορετικές πόλεις) τοποθετείται η ασύρματη μονάδα WTX16.MOD-1/SI, με την οποία παρέχεται η δυνατότητα μετάδοσης των μετρήσεων μέσω δικτύου GSM (κινητής τηλεφωνίας).

Οι μετρήσεις και όλα τα δεδομένα λειτουργίας και ελέγχου του θερμιδομετρητή συλλέγονται από την Energy Cycle ασύρματα και χωρίς επίσκεψη μέσα στην πολυκατοικία, προκειμένου να εκδοθούν αναλυτικοί λογαριασμοί θέρμανσης για κάθε θερμαντικό σώμα.

Ο θερμοστατικός διακόπτης (2) με τη θερμοστατική κεφαλή (1) αντικαθιστά τον παλιό διακόπτη του σώματος.

Η θερμοστατική κεφαλή πλέον, δίνει τη δυνατότητα ελέγχου της θερμοκρασίας του δωματίου.

Ο χειρισμός της είναι απλός: με απλή περιστροφή επιλέξτε την επιθυμητή θερμοκρασία χώρου και το θερμαντικό σώμα θα λειτουργεί αυτόματα για όση ώρα χρειάζεται. Ο θερμιδομετρητής του σώματος θα μετρά την κατανάλωσή του.

Κλείστε αντίστοιχα τη θερμοστατική κεφαλή, όταν δεν επιθυμείτε θέρμανση, ή όταν λείπετε.

Στο λεβητοστάσιο τέλος, ένας ελεγκτής αντιστάθμισης (8) ρυθμίζει τη θερμοκρασία του νερού, που διαρρέει όλη την εγκατάσταση, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες, προσφέροντας έτσι τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας με τον προσφορότερο τρόπο λειτουργίας.

Εναλλακτικά αντί για τη θερμοστατική κεφαλή (1) μπορεί να τοποθετηθεί πάνω στο θερμοστατικό διακόπτη ασύρματη θερμοστατική κεφαλή (3) η οποία ελέγχεται ασύρματα από κεντρική μονάδα (4) που τοποθετείται στο διαμέρισμα (SyncoTM).

Δυνατότητα εφαρμογής του συστήματος με τη χρήση ηλεκτρονικού θερμιδομετρητή WHE50

Εναλλακτικά αντί του ασύρματου θερμιδομετρητή (5) μπορεί να τοποθετηθεί ο ηλεκτρονικός θερμιδομετρητής WHE5.
Σε αυτή την περίπτωση δεν τοποθετείται ασύρματος δέκτης (7,6).

Η ανάγνωση των μονάδων κατανάλωσης γίνεται από την ευκρινή οθόνη του μετρητή και υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου της ορθότητας της μέτρησης με ειδικό software (πρόγραμμα) για αποφυγή τυχόν λαθών κατά την ανάγνωση της μέτρησης. Όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του συστήματος παραμένουν ίδια.