Υπηρεσίες

Η Energy Cycle είναι πιστοποιημένη εταιρεία και αναλαμβάνει την τοποθέτηση των θερμιδομετρητών Siemens , σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.
Τα ειδικευμένα συνεργεία μας τοποθετούν, ελέγχουν και πιστοποιούν το σύστημα γρήγορα και χωρίς καμία απολύτως φθορά στο διαμέρισμα.

Η Energy Cycle καλύπτει με την τεχνογνωσία της και το εξελιγμένο ηλεκτρονικό σύστημα που διαθέτει, τον έλεγχο των συσκευών και εκδίδει τους λογαριασμούς κατανομής δαπανών θέρμανσης σύμφωνα με τις απόλυτα αξιόπιστες μετρήσεις των θερμιδομετρητών (kWh) χωρίς καμία ενόχληση, ή επίσκεψη μέσα στα διαμερίσματα.
Σας προσφέρει τη δυνατότητα να έχετε λογαριασμούς κατανομής δαπανών θέρμανσης και έλεγχο των συσκευών, όποτε το επιθυμείτε με ελάχιστο κόστος.
Επίσης εάν επιθυμείτε, μπορούν να συμπεριλαμβάνονται όλα τα κοινόχρηστα του κτιρίου στο λογαριασμό.

Ο αναλυτικός λογαριασμός της θέρμανσης του κάθε διαμερίσματος περιλαμβάνει την κατανάλωση του κάθε διαμερίσματος σε Kwh και σε αξία και στέλνεται στον κάτοικο του διαμερίσματος για να γνωρίζει τι καταναλώνει σε θέρμανση.
Ο διαχειριστής του κτιρίου λαμβάνει τη συγκεντρωτική κατανάλωση κάθε διαμερίσματος καθώς και τα αντίστοιχα παραστατικά για την είσπραξη της κατανάλωσης από το διαμέρισμα.

Στατιστικά στοιχεία κατανάλωσης των τελευταίων 13 μηνών είναι διαθέσιμα σε κάθε κάτοικο διαμερίσματος.
Με το λογαριασμό της Energy Cycle, γνωρίζετε την ποσότητα και την αξία του καυσίμου που καταναλώθηκε για τη θέρμανση του κάθε διαμερίσματος, αλλά και συνολικά για όλη την πολυκατοικία.